Nejčtenější články

PHP/Symfony programátor

10. října 2016 min.
Jana Obermajerová Jana Obermajerová

Zdražení nemovitostí o 4 % se odkládá

23. února 2016 min.
Jana Obermajerová Jana Obermajerová

O nás

Služba Katastr365.cz – Sledovaní změn v katastru nemovitostí vznikla na základě naší osobní zkušenosti poškozeného, resp. podvedeného. Trvalo nám roky, než jsme vrátili naše nemovitosti zpět do původního stavu. Výše uvedené stálo za naším rozhodnutím připravit sadu služeb, které jak občanu, tak instituci, usnadní orientaci v povinnostech, které se obecně dají shrnout do rčení:
„Neznalost (neinformovanost) neomlouvá“.

“Budeme rádi, pokud služba Katastr365.cz zabrání byť jen jednomu podvodu, napraví omyl byť jen jednoho úředníka a včasným informováním znesnadní výsady exekutorů při vynuceném prodeji nemovitých majetků.”

Mgr. Michal Klusák jednatel společnosti Zákon & Pořádek s.r.o. advokát, číslo ČAK 09745