Proč hlídat katastr?

 • BRÁNÍTE SE PODVODNÝM PŘEVODŮM

Pravidelně kontrolujeme veškeré změny v katastru celé širší rodině. Při jakémkoliv pokusu o změnu vás ihned upozorníme.

Sjednat online

Dozvíte se o každé změně na rodinných nemovitostech

Podvody v katastru

Dle statistik je každý týden provedeno několik desítek podvodů, z toho pouhá procenta končí v policejních spisech a ještě méně u soudů. Braňte svůj rodinný majetek včas, ochráníte tak nemovitosti všech vlastníků v širší rodině.

Úřední chyby

I úředníci dělají chyby. Vaše rodinná nemovitost se tak dostává do ohrožení. I když se jedná o chybu úřadu, postup nápravy si žádá rozhodnutí soudu a neliší se tak od případů se zlodějem nemovitostí.

Pro příklady nemusíme chodit daleko. Během května 2014 jste v pořadu Reportéři ČT mohli vidět reportáž o fatální chybě katastrálního úřadu a spekulantovi, do jehož spárů spadl manželský pár a jeho pozemek. Aniž by cokoliv tušili. Pokud vám unikla, můžete se na ni podívat níže.

Sjednat online cover
více cover

Dobrá víra v katastr

Právní termín "dobrá víra ve veřejný seznam" je dobrý sluha, ale zlý pán. Je-li zmanipulován zápis nemovitosti a jiná osoba jej považuje za správný, právo bude stranit té straně, která je v dobré víře ve veřejný seznam a spoléhá se něj.

Mějte své rodinné nemovitosti pod kontrolou, aby nikdo nemohl být v dobré víře ve zmanipulovaný zápis na kterékoliv z vašich rodinných nemovitostech a využít této ochrany pro svůj materiální prospěch na váš úkor.

Sjednat online cover
více cover

Fatální chyba katastrálního úřadu

Online krádež od počítače

Stanete-li se obětí zloděje, navrácení do původního stavu se neobejde bez právníků, soudů a velkých právních výdajů. A to vše, bez jistoty výsledku. Podvod nebo chyba vedou až ke ztrátě vaší rodinné nemovitosti.

Dopisy podvodům nezabránily

Ačkoliv by vás měl na změny ve výpisu katastrální úřad uvědomit doporučeným dopisem, na korespondenci se nemůžete spolehnout. Každý dopis se lze na přepážce České pošty poměrně jednoduše odklonit.

Pokud se stanete obětí zloděje, který si dá práci s krádeží vaší nemovitosti, neexistuje pro podvodníka nic snazšího, než zfalšovat plnou moc a nechat dopisy od katastru přeposílat přímo do svých rukou. A jste to vy, kdo musí pracně u soudu dokázat, že mu dopisy nebyly doručeny.

Sjednat online cover
více cover

Prvních 20 dnů vás může zachránit

O prvních dvaceti dnech hovoříme jako o stádiu návrhu na vklad. Během něj se navržená změna pouze prověřuje a dává majiteli čas reagovat. Pokud nesrovnalost zjistíte během prvních dvaceti dní, máte prakticky vyhráno.

Stačí ji bez zbytečného zdržení nahlásit na místně příslušný katastr nemovitostí. Ten žádost podvodníka prozkoumá a zamítne. Nedojde tedy k zápisu nového vlastníka, ani chybné exekuce nebo omezujícího břemene na vašem majetku.

Sjednat online cover
více cover

Do 30 dnů od podvodu

Po úvodní lhůtě přechází návrh na vklad v regulérní vklad a zápis navrhované změny. Po zapsání návrhu se situace komplikuje, ale pořád dává vlastníkovi možnost obrany, která už ovšem vyžaduje pomoc právníka a kladný rozsudek soudu.

Dnem provedení vkladu podvedený vlastník musí podat na katastr nemovitostí poznámku spornosti. Nemovitost, s takto vedenou poznámkou, může sice podvodník dále prodat, ale další kupující již prokazatelně nebude pod ochranou dobré víry a existuje šance nemovitost získat zpět. Poznámku ovšem musíte ze zákona podpořit žalobou, což znamená vynaložit náklady na právnické služby a poplatky soudu, které podvedenému téměř s jistotou nikdo neproplatí, a to i v případě vyhraného sporu.

Sjednat online cover
více cover

Po 30 dnech od podvodu

Po 30 dnech může podvodník prodat nemovitost dalšímu kupujícímu a ten bude chráněn dobrou vírou v zápis ve veřejném seznamu. Nutno připomenout, že v katastru je nyní veřejně veden podvodník jako uznaný vlastník.

Podvedený vlastník musí podat na katastr nemovitostí poznámku spornosti, ovšem tato poznámka již není účinná proti kupujícímu, který nabyl nemovitost v dobré víře. Poznámku opět musíte podpořit do 60 dnů žalobou, jinak ji úřad vymaže. Pokud nemovitost další kupující zakoupí během tří let „v dobré víře“, pravděpodobnost, že se své nemovitosti domůžete zpět, razantně klesá*. Soud může dát za pravdu nikoliv vám, ale straně, jež nemovitost zakoupila v dobré víře, a po zapsání vkladu se stala jejím právoplatným vlastníkem. Náklady s právníky a soudy podvedenému s velkou jistotou nikdo neproplatí.

Sjednat online cover
více cover

Po 3 letech od podvodu

Co můžete dělat po uplynutí tří let? Vůbec nic. Nemovitost zkrátka patří vlastníkovi zapsanému v katastru. Tyto případy se týkají především seniorů, rodičů a prarodičů, kteří si nemají katastr jak kontrolovat. Jsou velmi snadným terčem.

Prvních 20 dnů vás může zachránit

Lhůta Fáze Riziko Řešení Nevratné náklady
Prvních 20 dnů* (20 dnů) Návrh na vklad Žádné riziko Okamžitě kontaktovat KN Žádné
Do 30 dnů (celkově 21 – 51 den) Po vkladuZtráta nemovitosti Podání spornosti proti všem + žaloba k soudu 50-100.000 Kč
Po 30 dnech (celkově po 52 dnech) Po vkladuZtráta nemovitosti Podání spornosti neúčinné proti nákupu v dobré víře + žaloba k soudu 50-100.000 Kč
Po uplynutí 3 let Po vkladu Definitivní ztráta nemovitosti Neexistuje Cena nemovitosti

Co nás zaujalo v médiích

Soused neplatič se jen veze a výbor nekoná.

Sousedské války o škody v SVJ

Člen výboru zaplatil škodu ze svého

 • Mgr. Jana Doležalová

  Moderátorka, Miss ČR 2004

  "Ráda využívám, spolehlivá rodinná služba."

 • Petr Koukal

  Olympionik, reprezentant ČR

  " Vítám službu, která mi umožnila mít přehled o pohybech na všech nemovitostech v rodině. Oceňuji, že jsme nikdo nemuseli na úřad a máme všechny nemovitosti na jednom místě, online."

 • Mgr. Lucie Křížková

  Moderátor České televize, Plzeň

  "Jako vystudovaný právník jsem si vědoma všech rizik spojených s katastrem. A proto jsem ani vteřinu nezaváhala. Nemovitosti celé rodiny nám kontroluje Katastr365.cz."

 • Marie Skoumalová

  důchodkyně, Teplice

  "Bohužel, vím co je jít k soudu a draze platit advokáty. Rozhodla jsem se pro Katastr365.cz. Nejvíc oceňuji, že mě v případě problémů budou zastupovat advokáti bez nároku na honorář."

 • Jaroslav Dušek

  obchodní manager Hills, Praha

  "Na Katastr365.cz si nejvíce cením, že nemusím obíhat úřady, abych zajistil všem v rodině bezpečí na katastru. Jedna úřednická chyba tu stojí miliony."

 • Jan Chavalka

  pracovník úřadu, Brno

  "Mí prarodiče technologiemi nevládnou, mé rodiče jsou běžní uživatelé. I kdyby dostali informaci o změně v katastru, stejně by se obrátili na mě. Tak jsem bezpečí celé rodiny vyřešil jednou pro vždy na Katastr365.cz."

 • Jana Novotná

  na mateřské dovolené, Ostrava

  “Jsme běžná rodina, s mým mužem žijeme v Ostravě, mí rodiče jsou v Olomouci a manželovy na Vysočině. Babička bydlí v Českých Budějovicích. Neumím si představit, že bychom všem organizovali výlet na úřady, abychom zajistili kontrolu katastru celé rodině, když to samé můžeme udělat online a za 5 minut. ”