Znáte rozdíl mezi číslem popisným, orientačním a evidenčním?

Proč mají některé domy třeba dvě čísla? K čemu slouží a které kdy použít? A víte, které číslo co znamená, a kde se dá podrobně najít?

Číslování domů slouží k evidenci a identifikaci staveb. Kromě toho, aby vás našla pošťačka, jsou výbornou pomůckou pro tvorbu digitálních map. Zapisují se také do katastru nemovitostí, kde přesně vymezují nemovitý majetek. Nemovitost JE majetek. A to velmi hodnotný majetek, kromě faktu, že nám poskytuje základní místo, kde s rodinou žijeme. A právě ona miliónová hodnota přitahuje zloděje nemovitostí, kteří jen za rok 2012 podvodem ukradli Nemovitosti za 1,5 mld Kč.

Náhled

Číslo popisné

Popisné číslo dům popisuje, je tedy v dané obci jedinečné. Je to obvykle to delší číslo na domě, někdy až pětimístné. Přiděluje se po kolaudaci stavby a je podmínkou pro zápis v katastru nemovitostí.

Číslo popisné se změní jen při změně katastrálních hranic a prakticky vzniká a zaniká s existencí nemovitosti. Vznikne-li na místě zaniklého či zbořeného domu nová stavba, dostane také nové číslo popisné. Čím je nemovitost novější, tím je číslo popisné vyšší. Má-li dům více vchodů, bude mít i více popisných čísel, pro každý vchod zvlášť.

Číslo orientační

Toto číslo nám slouží orientaci. Je jedinečné v rámci jedné ulice, v obci se však může opakovat. Orientuje dům směrem k ulici, ulicím či náměstí, a tak, má-li stěny do více směrů (ulic), má dům i více orientačních čísel. Orientační číslo nemusíme najít v každé obci, a někdy ho nahrazuje např. písmeno.

Číslo evidenční

Tímto číslem se značí stavby dočasné nebo takové, které nejsou určené k trvalému bydlení (např. chaty a chalupy). Číslo evidenční je opět v rámci obce jedinečné.

Číslo domovní

Termínem domovní číslo se pak označuje soubor všech čísel na domě, tedy čísla evidenčního nebo popisného, a čísla orientačního, pokud je přidělené.

cisla-domovni

Bohužel, i díky takto snadno dostupným kompletním informacím dochází k podvodným převodům nemovitostí na katastru. Nahrává tomu i nová právní úprava Občanského zákoníku, která vychází z toho, že každý vlastník má ve svém vlastním zájmu sledovat údaje zapsané v katastru nemovitostí, a v případě zjištění rozporu se bránit.

kalendar-52-den

52 den řízení je kritický

Chybný zápis v katastru, ať už úmyslný, či neúmyslný, se nyní může stát platným již 52 den po doručení podvodné smluvní dokumentace na příslušný katastrální úřad. A to pouze za jedné podmínky, aby se vlastník chybnému nebo podvodnému zápisu nebránil. Což není vůbec nepřekonatelná podmínka, pokud o oné neúmyslné chybě, případně podvodně podepsané smlouvě, nebude vědět.

Jistým ostrovem záchrany měla být novela katastrálního zákona, platná od 1. ledna, která katastrálním úřadům přikazuje, aby skutečné vlastníky o změnách informoval písemně, doporučeným dopisem a dal jim lhůty, v řádu dnů, k obraně majetku. Ruku na srdce, je opravdu takový problém navštívit poštu, vybaven plnou mocí a přesměrovat doručení dopisů od katastru pro zloděje, kteří běžně falšují notářsky ověřené podpisy, smlouvy, plné moci a občanské průkazy? Bohužel, není.

Jak se bránit?

Aby skutečný majitel nepřišel o střechu nad hlavou, měl by 1x týdně do katastru nahlédnout a zkontrolovat stav výpisu své Nemovitosti.
Služba www.Katastr365.cz tuto denní kontrolu poskytuje již od 690 Kč/rok.
Neriskujte, hlídejte změny na výpisech svých milionových nemovitostí.

dom 

Neriskujte, hlídejte změny v katastru!
Sjednat online

Nejčtenější články

PHP/Symfony programátor – senior

10. dubna 2018 min.
Jana Obermajerová Jana Obermajerová

Zdražení nemovitostí o 4 % se odkládá

23. února 2016 min.
Jana Obermajerová Jana Obermajerová