Připomínáme – daň z nemovitých věcí

Jen několik málo dnů zbývá majitelům bytů, domů a pozemků na zaplacení daně z nemovitých věcí, dříve z daně z nemovitostí. To málo pozitivní na této dani je, že stát si ji doslova vyžádá. A to složenkou doručenou rovnou do vaší poštovní schránky. Pokud složenku ve své schránce nenaleznete, a vlastníte některou z nemovitých „věcí“, raději kontaktujte svůj finanční úřad. Termín pro zaplacení daně je do 31. května 2015.

Abychom byli úplně přesní, povinnost uhradit tuto daň se týká všech vlastníků, tj poplatníků, kteří vlastnili nemovitost k 1. lednu 2015. Vlastnící, kteří nemovitost nabyli po 1. lednu, tedy v následujících dnech nebo měsících, budou svou daňovou povinnost plnit až příští rok. Speciální skupinou jsou také chovatelé a zemědělci, pro které platí splatnost daně 31. srpna.

Co dělat, pokud složenka nepřišla?

Má-li vlastník nemovitosti útržek z loňské složenky, je dostačující, zaplatí-li daň ve stejné výši a na stejný účet jako v roce předešlém. Stále platí, pokud si však nejste jistí, kontaktujte svůj finanční úřad, v jehož území se nemovitost nachází. Můžete si také udělat výlet na příslušný úřad a daň uhradit osobně přímo na pokladně v hotovosti.

Nemáte složenku? Možná jste nepodali přiznání k dani!

Pokud složenku nemáte a nabyli jste nemovitost v loňském roce, je to možná proto, že jste zapomněli podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. Ani zde není třeba zoufat, ale naopak tak učinit a bohužel počítat se sankcemi. Sankce činí 0,05 % z vyměřené daně za každý den prodlení. Dobrou zprávou je, že pokuty do 200 korun finanční úřady nevyměřují, stihne-li daňové přiznání podat do 1. června 2015 a vyměřená daň není vyšší než cca 3000 korun, žádné sankce se vás vlastně týkat nebudou.

Neriskujte, hlídejte změny v katastru!
Sjednat online

Nejčtenější články

PHP/Symfony programátor – senior

10. dubna 2018 min.
Jana Obermajerová Jana Obermajerová

Zdražení nemovitostí o 4 % se odkládá

23. února 2016 min.
Jana Obermajerová Jana Obermajerová