Připravil mě o pozemek, říká důchodce z Vídně

A není to jen tak ledajaký důchodce. Pan Bílek je doktorem filozofie a ve svých požehnaných 90 letech spokojeně žije ve Vídni. Na druhé straně stojí brněnský zastupitel městské části Brno-střed, pan Tomáš Jan Otradovec, který dle žaloby nabyl pozemky pana Bílka vykutáleným podvodem.  

Žaloba tvrdí, že Tomáš Otradovec převedl bez souhlasu  vlastníka Bílka lukrativní pozemek v Pisárkách sám na sebe. Již od roku 2013 jej navštěvoval  v domově důchodců a přesvědčoval jej, aby mu udělil plnou moc za účelem vyřízení dědictví. Dědické řízení dokonce otevřel bez Bílkova vědomí. Důvěru starého pána si Otradovec získal tvrzením, že mu vyjedná pozemek z neprojednaného dědictví po zesnulých rodičích, který byl součástí rodinného majetku po desetiletí.  A tak se i stalo, začátkem roku bylo dědictví projednáno a majitelem pozemku se stal senior Bílek. Překvapení nastalo o dva měsíce později, když Otradovec měl zneužít plnou moc a v zastoupení pana Bílka si smluvně daroval lukrativní pozemek sám sobě.  Bylo by logické očekávat, že starý pán si ničeho nevšimne. Otradovec na úřední dokumentaci dokonce uváděl doktora Bílka jako svého smyšleného prastrýce a inkasoval nájem za pozemek, ovšem na číslo účtu, o kterém dle tvrzení v žalobě, neměl pan Bílek ani potuchy.

Dokonalou manipulaci dle advokáta poškozeného Bílka předvedl Tomáš Otradovec mezi vánočními svátky. Poškozeného navštívil v domově důchodců a po několika hodinách mistrné manipulace ho přesvědčil, aby mu podepsal stáhnutí  žaloby a odvolání  plné moci svému advokátovi. Dle tvrzení doktora Bílka mu Otradovec tvrdil, že je stále zapsaným vlastníkem pozemku v katastru nemovitostí. To ovšem pravda nebyla. Jak případ dopadne rozhodne soud v několika měsících. Ať už ovšem dopadne spor jakkoliv, jisté je, že senioři se potýkají s opakovanými útoky na jejich nemovitý majetek. Jsou jednoduchým a důvěřivým cílem. Kontrolujte v katastru nemovitý majetek celé rodiny. Dům babičky, chata dědečka a dokonce i nemovitosti tchyně a tchána můžete mít pod kontrolou na jednom místě už od 100 Kč za měsíc. Nenechejte nikoho, aby si přišel na váš rodinný  majetek.

Neriskujte, hlídejte změny v katastru!
Sjednat online

Nejčtenější články

PHP/Symfony programátor

10. října 2016 min.
Jana Obermajerová Jana Obermajerová

Zdražení nemovitostí o 4 % se odkládá

23. února 2016 min.
Jana Obermajerová Jana Obermajerová