Od 1. ledna změna. Kdo platí opravy v nájmu?

Od 1.ledna 2016 vešlo v účinnost nové nařízení vlády č. 308/2015 Sb. , které upravuje a stanovuje jasná pravidla pro placení oprav v nájemním bytě.  Jak to tedy je?

Základní parametr, dle kterého se určuje plátce oprav je velikost bytu. Nové nařízení totiž stanoví max. částku 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu. Pokud tedy obýváte byt o velikosti 80 m2, roční suma za drobné opravy, které ještě hradí nájemce, je 8.000 Kč. Do ceny se nepočítá doprava řemeslníka, který přijede opravy vykonat.

Co jsou to drobné opravy?

Nové nařízení definuje opravy, které lze označit jako drobné, tedy v povinnosti je platit nájemcem. Patří mezi ně:

  • opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt, opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu, opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů atd.
  • výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku atd.
  • opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní
  • opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur atd.

Co když oprava v seznamu není? Třeba oprava ledničky?

V případě opravy věci, která není součástí seznamu oprav se použije limit 1.000 Kč. Přesahuje-li jednotlivá oprava tento limit, platí ji pronajímatel. Opět platí, že do ceny opravy se nezapočítává dopravné řemeslníka.

Nájemní smlouvy mohou vše změnit

Ujednají-li si strany, že  drobné opravy bude platit nájemce jen do 20 Kč/m2 namísto nařízením definovaných 100 Kč/m2, platí to co je sjednáno v nájemní smlouvě. Stejně tak platí, pokud si strany některou položku explicitně označí, že její opravy platí pronajímatel.

Neriskujte, hlídejte změny v katastru!
Sjednat online

Nejčtenější články

PHP/Symfony programátor – senior

10. dubna 2018 min.
Jana Obermajerová Jana Obermajerová

Zdražení nemovitostí o 4 % se odkládá

23. února 2016 min.
Jana Obermajerová Jana Obermajerová