ADVOKATNÍ ZASTOUPENÍ

 • ZDARMA U SOUDŮ v čr
 • ZDARMA PŘED ÚŘADY

Budete-li se muset bránit podvodníkům, je dobré mít dobré advokáty na své straně. Zákazníkům podáme pomocnou ruku zdarma.

Sjednat online

Bezplatné zastoupení u soudů a úřadů

Významných zákazníků si vážíme. Každému s balíčkem Rodina poskytneme bezplatné advokátní zastoupení u všech soudů a úřadů v ČR v případě, že by se jejich nemovitosti týkal pokus o podvod nebo úřední chybu.

Proč hlídat katastr rodině

Nemovitosti v širší rodině patří do vašeho budoucího dědictví. Pomáhejte svým rodičům, babičkám a dědečkům s kontrolou nemovitého majetku. Ušetříte tak nepříjemné starosti jim a především sobě.

Moje rodina a naše nemovitosti

Nemovitosti mají milionové ceny, je logické, že přitahují pozornost podvodníků. Domy, byty, chaty, pozemky rodičů, tchána s tchyní, prarodičů. Všechny nemovitosti, všech vlastníků v rodině, na jednom místě.

medals medals

Advokátní zastoupení

 • ZDARMA PŘED ÚŘADY
 • ZDARMA U SOUDŮ V ČR

Neriskujte, hlídejte změny v katastru na celém rodinném majetku. Je to vaše budoucí dědictví.

Detailní podmínky

Detailní podmínky Bezplatného Advokátního Zastoupení  (BAZ)

BAZ služba nemá žádný háček ani schovaná malá písmena v podmínkách.  BAZ je připravena aby pomohla, dostane-li se vlastník nemovitosti nebo jeho rodinný příslušník do situace, kde je nucen čelit pokusu o podvodný převod nemovitosti nebo chybě úředního aparátu. Jsme si ovšem vědomi, že i každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán a že lidé rádi i dobrou vůli zneužívají. Právě proto jsme připravili 12 bodů, aby nevniklo nějaké nedorozumění.

 1. Koho budou advokáti BAZ bezplatně zastupovat
  1. Fyzické osoby a jejich přímé rodinné příslušníky, kdy žadatel o BAZ musí být zákazníkem služby Katastr365.cz nebo musí být v přímém rodinném spojení s fyzickou osobou zákazníkem (například manžel, druh, sourozenec, rodiče, prarodiče, tchyně a tchán, případně další příbuzní v řadě přímé). Služba je určena pro zákazníky balíčků typu Rodina, konkrétně Rodina 6, Rodina 15, Střední Rodina 10 a Velká Rodina 25 a tyto jsou využity pro kontrolu minimálně 3 různých vlastníků v rámci jednoho rodinného účtu
  2. BAZ se vztahuje také na rodinné balíčky individuální, které pokrývají minimálně 7 nemovitostí v rodině a jsou využity pro kontrolu minimálně 3 různých vlastníků v rámci jednoho rodinného účtu.
  3. Službu BAZ možné využít pouze pro jednoho vlastníka po dobu platnosti účtu, přičemž po celou dobu využívání BAZ musí být účet aktivní, řádně zaplacen a nevypršela platnost účtu.
 2. Jaké typy nároků a žalob se BAZ týká
  1. zastupování v řízení o povolení vkladu věcného práva do katastru nemovitostí, zápisem poznámky spornosti zápisu a případně žaloba na určení vlastnictví.
  2. zastupování v řízení o opravu nesprávného zápisu v katastru nemovitostí, vzniklého zřejmou úřední chybou a následné žaloby všech druhů a typů u všech soudů, katastrálního úřadu a ministerstva pro místní rozvoj.
 3. U jakých soudů a úřadů
  1. věcně a místně příslušné soudy prvního a druhého stupně, Nejvyšší soud ČR a Ústavní soud ČR, místně příslušné katastrální pracoviště, katastrální úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální
 4. Po jakou dobu?
  1. Do pravomocného ukončení správních a soudních řízení za předpokladu, že do této doby je účet zákazníka uhrazen a aktivní.
 5. Jak nárok vznikne?
  1. Zákazník doloží, že je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti nebo její ideální části nebo, že žadatel o BAZ je v přímém rodinném vztahu se zákazníkem služby Katastr365.cz
  2. Zákazník služby Katastr365.cz doloží, že v době podání žádosti o BAZ má zaplacený a aktivní rodinný účet. (kupříkladu předložení čísla objednávky).
  3. Zákazník doloží, že nemovitost, která se týká nároku byla řádně kontrolována minimálně 40 dnů zpětně od podání žádosti o BAZ (výpisy ze služby Katastr365.cz)
  4. V případě škody vznikající podvodným návrhem na provedení vkladu práva do katastru nemovitostí nebo úřední chybou je třeba vyplnit a doručit žádost emailem na adresu baz@katastr365.cz a ověřit si doručení této žádosti a to nejpozději do 12 dnů od založení vkladového řízení na nemovitosti, které se případná škoda týká. Na pozdější doručení nemusí poskytovatel brát zřetel a plnění BAZ má právo odmítnout.
  5. Žádost, jejíž součástí je udělení advokátní plné moci musí obsahovat legalizovaný podpis vlastníka nemovitosti, která zplnomocní advokáty Katastr365.cz k zastupování žadatele. Formulář volně ke stažení zde.
  6. Žádost je nutno v originálu doručit na adresu Národní 116/20, Praha 1, 110 00, a to nejpozději do 17 dnů od zahájení řízení o zápis do katastru nemovitostí ohledně nemovitosti, které se případná škoda týká. Na pozdější doručení nemusí poskytovatel brát zřetel a plnění BAZ má právo odmítnout.
 6. Kdy nárok zaniká?
  1. Není-li účet zákazníka aktivní nebo pokud dojde v průběhu plnění BAZ k expiraci účtu a stávající balíček Katastr365.cz dále nebude prodloužen.
  2. Pokud bude žadatel o službu BAZ v této věci,vyšetřován pro podezření z trestného činu nebo přestupku.
 7. Co se bude následovat, pokud soud přizná náhradu právního zastoupení advokátovi BAZ v případě úspěšného nároku. (nárok zákazníka bude úspěšný)  
  1. Přiznané náklady na právní zastoupení  náleží advokátovi. Žadatel ani zákazník samozřejmě nic nehradí, nárok je vymáhán na protistraně.
 8. Souhlas s uveřejnění případu
  1. Součástí BAZ je souhlas s uveřejněním případu.
 9. Na co se BAZ vztahuje (co je bezplatné)
  1. Na všechny typy běžných úkonů poskytovaných v rámci advokátního zastoupení klienta, hodinová sazba – čas advokáta spojený se zastupováním v případu.
 10. Na co se BAZ nevztahuje
  1. Na soudní poplatky, cestovní náhrady advokáta, náklady na nocleh advokáta, náklady řízení přikázané soudním rozhodnutím nebo plnění sjednané v dohodě mezi klientem a žalující stranou.
 11. Platnost podmínek:
  1. Pro stávající zákazníky využívající službu Katastr365.cz je rozhodný datum stanoven 1.1.2016. Od tohoto okamžiku mohou zákazníci nárokovat BAZ na případy, které nastaly po tomto datu až do ukončení ujednání o poskytování služby (expirace služby)
  2. Pro nové zákazníky je rozhodným datem den zaplacení služby počínaje datem 1.1.2016. Od tohoto okamžiku mohou noví zákazníci nárokovat BAZ pro případy, které nastaly po tomto datu až do ukončení ujednání o poskytování služby (expirace služby)
 12. Hodinová sazba před slevou
  1. Hodinová sazba před uplatněním služby BAZ je 2990Kč bez DPH. Při uplatnění nároku na BAZ je služba pro zákazníka bezplatná.
 13. Poskytnutí BAZ může Katastr365.cz odmítnout v případě, že bude mít podezření, že je jeho dobrá vůle zneužita nebo zneužívána nebo dojde k závěru, že jeho dobrá vůle je zákazníkem plánována zneužít.

Demo účet

Prohlédněte si prostředí demo účtu.

5,7

NEMOVITOSTÍ V RODINĚ

Dlouhodobě sledovaný průměrný počet nemovitostí v třígenerační české rodině, které hromadně kontrolujeme změny v katastru.

128 484

RODINNÝCH NEMOVITOSTÍ

Hlídáme již 128 484 rodinných nemovitostí před podvody a chybami v katastru. Upozorníme již na návrhy vkladů, kdy je obrana nejlevnější.

Neriskujte, hlídejte změny v katastru!

Sjednat online
 • Mgr. Jana Doležalová

  Moderátorka, Miss ČR 2004

  "Ráda využívám, spolehlivá rodinná služba."

 • Petr Koukal

  Olympionik, reprezentant ČR

  " Vítám službu, která mi umožnila mít přehled o pohybech na všech nemovitostech v rodině. Oceňuji, že jsme nikdo nemuseli na úřad a máme všechny nemovitosti na jednom místě, online."

 • Mgr. Lucie Křížková

  Moderátor České televize, Plzeň

  "Jako vystudovaný právník jsem si vědoma všech rizik spojených s katastrem. A proto jsem ani vteřinu nezaváhala. Nemovitosti celé rodiny nám kontroluje Katastr365.cz."

 • Marie Skoumalová

  důchodkyně, Teplice

  "Bohužel, vím co je jít k soudu a draze platit advokáty. Rozhodla jsem se pro Katastr365.cz. Nejvíc oceňuji, že mě v případě problémů budou zastupovat advokáti bez nároku na honorář."

 • Jaroslav Dušek

  obchodní manager Hills, Praha

  "Na Katastr365.cz si nejvíce cením, že nemusím obíhat úřady, abych zajistil všem v rodině bezpečí na katastru. Jedna úřednická chyba tu stojí miliony."

 • Jan Chavalka

  pracovník úřadu, Brno

  "Mí prarodiče technologiemi nevládnou, mé rodiče jsou běžní uživatelé. I kdyby dostali informaci o změně v katastru, stejně by se obrátili na mě. Tak jsem bezpečí celé rodiny vyřešil jednou pro vždy na Katastr365.cz."

 • Jana Novotná

  na mateřské dovolené, Ostrava

  “Jsme běžná rodina, s mým mužem žijeme v Ostravě, mí rodiče jsou v Olomouci a manželovy na Vysočině. Babička bydlí v Českých Budějovicích. Neumím si představit, že bychom všem organizovali výlet na úřady, abychom zajistili kontrolu katastru celé rodině, když to samé můžeme udělat online a za 5 minut. ”